informacyjne technologie co to znaczy

Co znaczy Technologie informacyjne? Czym jest Technologie powiązane z automatyzacją zbierania.

Czy przydatne?

Co to jest Technologie informacyjne

Definicja po angielsku: Information Technologies (IT).

Definicja: Technologie powiązane z automatyzacją zbierania, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i prezentacji informacji. Obejmują one zwłaszcza techniki komputerowe, technologie produkcji sprzętu i oprogramowania komputerowego, telekomunikacyjnego i usług z tym związanych.Ogół urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania i przesyłania informacji również jest zbiorczo określany jako technologie informacyjne.Opracowano międzynarodowe standardy metodologiczne dotyczące badań statystycznych zastosowania technologii informacyjnych (jako kluczowego czynnika rozwoju ? społeczeństwa informacyjnego). Standardy te dostępne są w corocznie wydawanym poprzez Eurostat podręczniku (Methodological Manual for Statistics on the Information Society) i podręczniku wydanym poprzez OECD (Guide to Measuring the Information Society)

Czym jest Informacyjne Technologie znaczenie w Słownik na T .