odpadów przekształcanie co to znaczy

Co znaczy Termiczne przekształcanie odpadów? Czym jest Mechanizmy utleniania odpadów (w tym.

Czy przydatne?

Co to jest Termiczne przekształcanie odpadów

Definicja po angielsku: Waste thermal treatment.

Definicja: Mechanizmy utleniania odpadów (w tym spalania, zgazowywania) albo rozkładu odpadów (w tym rozkładu pirolitycznego) prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach albo urządzeniach na zasadach ustalonych w regulaminach szczegółowych. Mechanizmy te mogą być prowadzone w spalarniach odpadów niebezpiecznych i spalarniach odpadów komunalnych, a w razie odpadów innych niż niebezpieczne, w innych instalacjach niż spalarnie odpadów albo w urządzeniach na zasadach ustalonych w regulaminach szczegółowych

Czym jest Odpadów Przekształcanie Termiczne znaczenie w Słownik na T .