trade terms co to znaczy

Co znaczy Terms of trade? Czym jest Parametr określający relację zmian cen towarów eksportowanych.

Czy przydatne?

Co to jest Terms of trade

Definicja po angielsku: Terms of trade.

Definicja: Parametr określający relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.
W opracowaniach statystycznych GUS dokonuje się obliczeń wg następującego wzoru:
TT = le/li
gdzie:
TT - parametr "terms of trade"
Ie - parametr cen eksportu
Ii - parametr cen importu

Czym jest Trade Of Terms znaczenie w Słownik na T .