konsumpcyjne towary co to znaczy

Co znaczy Towary konsumpcyjne? Czym jest Wyroby wykorzystywane do zaspokajania potrzeb konsumentów.

Czy przydatne?

Co to jest Towary konsumpcyjne

Definicja po angielsku: Consumer goods.

Definicja: Wyroby wykorzystywane do zaspokajania potrzeb konsumentów w dziedzinie wyżywienia i innych potrzeb bytowych w szeroko rozumianym zakresie.Do towarów konsumpcyjnych zalicza się:
- żywność i napoje bezalkoholowe;
- napoje alkoholowe i towary tytoniowe;
- wyroby nieżywnościowe.
definicja to ma charakter umowny - w zależności od funkcji jaką spełnia dany wyrób może on być konsumpcyjny albo niekonsumpcyjny

Czym jest Konsumpcyjne Towary znaczenie w Słownik na T .