trzoda chlewna stanowiąca co to znaczy

Co znaczy Trzoda chlewna stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym jest.

Czy przydatne?

Co to jest Trzoda chlewna stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Pigs owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) obejmujące następujące ekipy struktury stada: prosięta o wadze żywej poniżej 20 kg, warchlaki o wadze żywej od 20 do 50 kg, trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej na chów (lochy, knury rozpłodowe), trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej na ubój (tuczniki), stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Trzoda chlewna stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na T .