trzoda chlewna przem ubój co to znaczy

Co znaczy Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój 110 kg i więcej stanowiąca własność jednostki.

Czy przydatne?

Co to jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój 110 kg i więcej stanowiąca własność jednostki sprawozdawczej

Definicja po angielsku: Pigs for slaughter (of 110 kg and over) owned by a reporting entity.

Definicja: Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) o wadze 110 kg i więcej utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego)

Czym jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój 110 kg i więcej stanowiąca własność jednostki sprawozdawczej znaczenie w Słownik na T .