trzoda chlewna przem ubój co to znaczy

Co znaczy Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój 110 kg i więcej stanowiąca własność pracowników.

Czy przydatne?

Co to jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój 110 kg i więcej stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Pigs for slaughter (110 kg and over) owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) o wadze 110 kg i więcej utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój 110 kg i więcej stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na T .