trzoda chlewna przem ubój co to znaczy

Co znaczy Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój od 50 do 80 kg stanowiąca własność pracowników.

Czy przydatne?

Co to jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój od 50 do 80 kg stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Pigs for slaughter (between 50-80 kg) owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) o wadze żywej od 50 kg lecz nie przekraczające wagi 80 kg utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego.

Czym jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój od 50 do 80 kg stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na T .