trzoda chlewna przem ubój co to znaczy

Co znaczy Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój od 80 do 110 kg stanowiąca własność jednostki.

Czy przydatne?

Co to jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój od 80 do 110 kg stanowiąca własność jednostki sprawozdawczej

Definicja po angielsku: Pigs for slaughter (between 80-110 kg) owned by a reporting entity.

Definicja: Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) o wadze żywej od 80 kg lecz nie przekraczające wagi 110 kg utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego)

Czym jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój od 80 do 110 kg stanowiąca własność jednostki sprawozdawczej znaczenie w Słownik na T .