trzoda chlewna przem ubój co to znaczy

Co znaczy Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój stanowiąca własność pracowników (członków.

Czy przydatne?

Co to jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Pigs for slaughter owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) o wadze 50 kg i więcej utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, jest to tuczniki i wybrakowane z chowu i hodowli lochy i knury, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój stanowiąca własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na T .