wodne urządzenia co to znaczy

Co znaczy Urządzenia wodne? Czym jest Urządzenia wykorzystywane kształtowaniu zasobów wodnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Urządzenia wodne

Definicja po angielsku: Water facilities.

Definicja: Urządzenia wykorzystywane kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a zwłaszcza:
a) budowle piętrzące, upustowe przeciwpowodziowe i regulacyjne a również kanały i rowy,
b) obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy,
d) obiekty wykorzystywane do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych wykorzystywane do wprowadzania ścieków do wód,
g) stałe urządzenia wykorzystywane do połowu ryb albo do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
i) stałe urządzenia wykorzystywane do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Czym jest Wodne Urządzenia znaczenie w Słownik na U .