warchlaki stanowiące co to znaczy

Co znaczy Warchlaki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym jest Zwierzęta.

Czy przydatne?

Co to jest Warchlaki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Young pigs (between 20-50 kg) owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) o wadze żywej od 20 kg lecz nie przekraczające wagi 50 kg, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Warchlaki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na W .