wartość wytworzonych co to znaczy

Co znaczy Wartość wytworzonych produktów przeznaczonych do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Czy przydatne?

Co to jest Wartość wytworzonych produktów przeznaczonych do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa

Definicja po angielsku: Value produced products for the sale for outside of enterprise.

Definicja: Obejmuje ona:
- przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) wytworzonych poprzez jednostkę (w tym także poprzez jednostkę lokalną) sprzedawanych na zewnątrz przedsiębiorstwa,
- wydatek wytworzenia świadczeń na potrzeby swoje przedsiębiorstwa (jest to wydatek wytworzenia wyrobów własnej produkcji wydanych do sieci własnych sklepów detalicznych, wydatek świadczeń na rzecz własnych inwestycji i na rzecz własnego zakładowego funduszu świadczeń społecznych, a również skończonych rezultatem pozytywnym prac rozwojowych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych i zawinionych niedoborów, zaniechanej produkcji, nieuzasadnionych wydatków pośrednich, odpisanych rozliczeń międzyokresowych wydatków),

- wartość przyrostu zapasów produktów gotowych i półfabrykatów i produktów w toku (stan na koniec roku zmniejszony o stan najpierw roku)

Czym jest Wartość wytworzonych produktów przeznaczonych do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa znaczenie w Słownik na W .