wskaźnik produkcji budowlano co to znaczy

Co znaczy Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej? Czym jest Obliczany jest na podstawie.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

Definicja po angielsku: Price index of construction and assembly production.

Definicja: Obliczany jest na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów robót (około 2,8 tys. w miesiącu) wykonywanych poprzez, dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (((około 450 w roku) zaliczane do sekcji "Budownictwo" wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), gdzie liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Obserwacją objęto ceny skalkulowane na podstawie aktualnej bazy kosztowo-cenowej badanych jednostek wg powszechnie służących zasad kalkulacji cen produkcji budowlano-montażowej. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie ważone wyznaczników cen reprezentantów przy wykorzystaniu, jako mechanizmu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu. Mechanizm wag do obliczeń agregatowych wyznaczników cen produkcji budowlano-montażowej stanowi struktura sprzedaży zrealizowanej w danym roku poprzez podmioty gospodarcze, gdzie liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Mechanizm ten uwzględnia zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w następnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen

Czym jest Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej znaczenie w Słownik na W .