wynagrodzenia pracowników co to znaczy

Co znaczy Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach nierobotniczych? Czym jest Wynagrodzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach nierobotniczych

Definicja po angielsku: Wages and salaries of workers on non-manual positions.

Definicja: Wynagrodzenia (osobowe i wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału albo z nadwyżki bilansowej lub dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej) pracowników zajmujących stanowiska:
- kierownicze,
- specjalistyczne,
- samodzielne albo wykonawcze nie mające charakteru kierowniczego, ale wymagające specjalistycznego przygotowania do zawodu na poziomie wyższym albo średnim zawodowym, lub wysokiego poziomu zdolności twórczych i artystycznych,
- na których realizowane są czynności pomocnicze (o charakterze manipulacyjnym), biurowe i gospodarcze, wspomagające działalność prowadzoną na wyżej wymienionych stanowiskach

Czym jest Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach nierobotniczych znaczenie w Słownik na W .