ogółem zapasy co to znaczy

Co znaczy Zapasy ogółem? Czym jest Do zapasów, a więc rzeczowych składników majątku obrotowego.

Czy przydatne?

Co to jest Zapasy ogółem

Definicja po angielsku: Total stocks.

Definicja: Do zapasów, a więc rzeczowych składników majątku obrotowego, zalicza się nabyte w celu zużycia na swoje potrzeby materiały, nabyte w celu sprzedaży w stanie nie przerobionym wyroby i wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę, zdatne do sprzedaży produkty gotowe (towary, usługi, roboty), półprodukty, jak i produkcję w toku. Na równi z zapasami traktuje się zaliczki wpłacone na poczet dostaw materiałów, towarów, robót i usług. Stan, na dany dzień bilansowy, wszystkich składników zapasów, a więc: materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych, towarów i zaliczek na poczet dostaw

Czym jest Ogółem Zapasy znaczenie w Słownik na Z .