zapasy produkcji zakończonej co to znaczy

Co znaczy Zapasy produkcji nie zakończonej? Czym jest Część zapasów dotyczących produkcji nie.

Czy przydatne?

Co to jest Zapasy produkcji nie zakończonej

Definicja po angielsku: Stocks of production in progress.

Definicja: Część zapasów dotyczących produkcji nie zakończonej (jest to produkcji w toku - roboty i usługi i wydatki budowy na uprzednio nabytych gruntach, wydatki opracowania dokumentacji i tak dalejdefinicja "Zapasy produkcji nie zakończonej" występują tylko do roku 2001, od 2002 roku występuje sformułowanie "Półprodukty i produkty w toku"

Czym jest Zapasy produkcji nie zakończonej znaczenie w Słownik na Z .