zobowiązania tytułu co to znaczy

Co znaczy Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych? Czym jest Zobowiązania z tytułu.

Czy przydatne?

Co to jest Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

Definicja po angielsku: Liabilities from social securities.

Definicja: Zobowiązania z tytułu rozrachunków o charakterze publiczno-prawnym wobec Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych w stawce wymagającej zapłaty

Czym jest Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych znaczenie w Słownik na Z .