zużycie produkcyjne kurzych co to znaczy

Co znaczy Zużycie produkcyjne jaj kurzych? Czym jest Liczba jaj kurzych (w tys. sztuk), które w.

Czy przydatne?

Co to jest Zużycie produkcyjne jaj kurzych

Definicja po angielsku: Distribution of hen eggs for hatching, feeding and industrial uses.

Definicja: Liczba jaj kurzych (w tys. sztuk), które w momencie sprawozdawczym zostały przeznaczone do wylęgu w gospodarstwie i zużyte na karmę dla zwierząt i przetwórstwo rolno-spożywcze

Czym jest Zużycie produkcyjne jaj kurzych znaczenie w Słownik na Z .