działalność banku centralnego co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność banku centralnego. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność banku centralnego

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa 65.11
Podklasa 65.11.Z
Czym się zajmuje Działalność banku centralnego
Działalność szczegółówo Działalność banku centralnego .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Fundusze emerytalno-rentowe,
  • Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
  • Zarządzanie rynkiem finansowym,
  • Ubezpieczenia pozostałe,
  • Pośrednictwo finansowe.