działalność banku centralnego co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność banku centralnego. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność banku centralnego

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa 65.11
Podklasa 65.11.Z
Czym się zajmuje Działalność banku centralnego
Działalność szczegółówo Działalność banku centralnego .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
  • Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • Działalność bankowa pozostała,
  • Działalność maklerska,
  • Fundusze emerytalno-rentowe.