działalność portów lotniczych co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność portów lotniczych. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność portów lotniczych

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.23
Podklasa 63.23.A
Czym się zajmuje Działalność portów lotniczych
Działalność szczegółówo Lotniczych Portów Działalność .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Działalność organizatorów turystyki,
  • Działalność agentów turystycznych,
  • Działalność turystyczna pozostała,
  • Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały,
  • Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej.