działalność związana poprawą co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 93.0
Klasa 93.04
Podklasa 93.04.Z
Czym się zajmuje Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
W tej klasie/podklasie są także:
  • Działalność muzeów i ochrona zabytków,
  • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  • Działalność usługowa pozostała,
  • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
  • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.