górnictwo gazu ziemnego co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Górnictwo gazu ziemnego. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Górnictwo gazu ziemnego

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.01.2008
Klasa 11.10.2008
Podklasa 11.10.B
Czym się zajmuje Górnictwo gazu ziemnego
Działalność szczegółówo Górnictwo gazu ziemnego .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), wydobywanie torfu,
  • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu),
  • Wydobywanie węgla kamiennego,
  • Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego.