gospodarka leśna co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Gospodarka leśna. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Gospodarka leśna

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.02.2000
Klasa 2.01.2008
Podklasa 02.01.A
Czym się zajmuje Gospodarka leśna
Działalność szczegółówo Gospodarka leśna .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową,
  • Leśnictwo, włączając działalność usługową,
  • Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
  • Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • Chów i hodowla zwierząt pozostałych.