produkcja materiałów co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja materiałów wybuchowych. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja materiałów wybuchowych

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa 24.61
Podklasa 24.61.Z
Czym się zajmuje Produkcja materiałów wybuchowych
Działalność szczegółówo Produkcja materiałów wybuchowych .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Produkcja niezapisanych nośników informacji,
  • Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych,
  • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,
  • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych.