produkcja pieczywa co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja pieczywa. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja pieczywa

Która sekcja PODSEKCJA DA
Nazwa grupy 15.08.2008
Klasa 15.81
Podklasa 15.81.A
Czym się zajmuje Produkcja pieczywa
Działalność szczegółówo Produkcja pieczywa .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja soków z owoców i warzyw,
  • Produkcja win gronowych,
  • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików,
  • Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej,
  • Produkcja przypraw.