produkcja wózków inwalidzkich co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja wózków inwalidzkich. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja wózków inwalidzkich

Która sekcja PODSEKCJA DM
Nazwa grupy 35.4
Klasa 35.43
Podklasa 35.43.Z
Czym się zajmuje Produkcja wózków inwalidzkich
Działalność szczegółówo Produkcja wózków inwalidzkich .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej,
  • Produkcja i naprawa statków i łodzi,
  • Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego,
  • Produkcja motocykli,
  • Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem działalności usługowej.