uprawa grzybów kwiatów co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin.

Informacje Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych

Która sekcja SEKCJA A
Nazwa grupy 1.01.2008
Klasa 1.12.2008
Podklasa 01.12.B
Czym się zajmuje Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
W tej klasie/podklasie są także:
  • Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej,
  • Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny,
  • Chów i hodowla bydła,
  • Chów i hodowla drobiu,
  • Uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo.