integralna franszyza co to znaczy

Co znaczy Franszyza integralna? Definicja ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, która.

Czy przydatne?

Co to jest Franszyza integralna

Obszar inwestycyjny: emerytury.

Definicja: Rodzaj ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, która polega na zwolnieniu ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadkach, w których nie przekracza ono określonej z góry granicy wyrażonej w procentach lub kwotach. Jeśli szkoda przekracza kwotę franszyzy, to wysokość odszkodowania jest taka, jak gdyby franszyzy nie było.

Czym jest Franszyza integralna znaczenie w Słownik emerytury F .