fundusz ubezpieczeń co to znaczy

Co znaczy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)? Definicja systemie składka wpłacana do ZUS będzie.

Czy przydatne?

Co to jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)

Obszar inwestycyjny: emerytury.

Definicja: W nowym systemie składka wpłacana do ZUS będzie dzielona pomiędzy fundusze odpowiedzialne za poszczególne typy ryzyka ubezpieczeniowego. Powstaną fundusze: emerytalny (wypłaty emerytur), rentowy (wypłaty rent), chorobowy (wypłaty zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych), wypadkowy (świadczenia wypadkowe i choroby zawodowe), rezerwowe (jako uzupełnienie funduszy rentowych, wypadkowych i chorobowych).

Czym jest Fundusz Ubezpieczeń znaczenie w Słownik emerytury F .