funduszem lokaty co to znaczy

Co znaczy Lokaty z funduszem? Definicja gwarantujące stałą i określoną już w momencie przystąpienia.

Czy przydatne?

Co to jest Lokaty z funduszem

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: Fundusze gwarantujące stałą i określoną już w momencie przystąpienia do inwestycji stopę zwrotu, która może zostać powiększona, jeśli inwestycje w fundusz okażą się trafione. Niewielka część środków pracuje bowiem w funduszach inwestycyjnych (mogą to być różne fundusze – np. akcji polskich, azjatyckich, surowcowe etc.) i może przynosić dodatkowy dochód. Jeśli dochodu nie udaje się wypracować, uczestnicy otrzymują tylko gwarantowany zysk. Czasem gwarancja ogranicza się wyłącznie do ochrony kapitału (zysk 0 proc.), zwykle jednak jest to jednak zysk, choć niższy niż na porównywalnej w danym okresie lokacie bankowej.

Czym jest Lokaty z funduszem znaczenie w Słownik fundusze L .