jednostek nabycie co to znaczy

Co znaczy Nabycie jednostek? Definicja jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia.

Czy przydatne?

Co to jest Nabycie jednostek

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora. Po przesłaniu przez Agenta Transferowego numeru rejestru uczestnika kolejne wpłaty mogą być dokonywane bezpośrednio na konto wybranego funduszu, z czym wiażą się obniżki w opłatach manipulacyjnych. Osoby posiadające otwarty w wybranym funduszu rejestr mogą składać zlecenia nabycia telefonicznie/telefaksowo po podpisaniu odpowiedniej umowy.

Czym jest Nabycie jednostek znaczenie w Słownik fundusze N .