dystrybucyjna opłata co to znaczy

Co znaczy Opłata dystrybucyjna? Definicja pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek.

Czy przydatne?

Co to jest Opłata dystrybucyjna

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: Opłata pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa; opłata ta pomniejsza wartość środków przekazanych do zarządzania funduszowi; opłata maleje, jeśli rośnie wysokość wpłaconych środków (zob. tabela opłat), zob. jeszcze kumulacja. obecnie wynosi od 7,9 do 9 proc. wpłacanych składek; jedna z trzech opłat wnoszonych przez członka funduszu.

Czym jest Opłata dystrybucyjna znaczenie w Słownik fundusze O .