reinwestycja co to znaczy

Co znaczy Reinwestycja? Definicja nabycie jednostek uczestnictwa funduszu Korony, w którym.

Czy przydatne?

Co to jest Reinwestycja

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa funduszu Korony, w którym uprzednio dokonano ich umorzenia, bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej. Z prawa do reinwestycji możesz skorzystać jeden raz w roku kalendarzowym pod warunkiem, że okres pomiędzy umorzeniem a zawarciem kolejnej umowy o nabycie jednostek uczestnictwa w danym funduszu nie przekroczy 60 dni. Powtórne nabycie jednostek uczestnictwa jest wolne od opłaty manipulacyjnej do kwoty, na jaką opiewało jednorazowe umorzenie uprzednio posiadanych jednostek uczestnictwa.

Czym jest Reinwestycja znaczenie w Słownik fundusze R .