fund umbrella co to znaczy

Co znaczy Umbrella Fund? Definicja nazwa tej konstrukcji brzmi fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

Czy przydatne?

Co to jest Umbrella Fund

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: Polska nazwa tej konstrukcji brzmi fundusz z wydzielonymi subfunduszami. Tworzyć je mogą zarówno FIO, SFIO jak i fundusze typu FIZ. <br><br> Fundusze tego typu dzielą środki uzyskane od deponentów pomiędzy subfundusze. Koncepcja opiera się na tym iż każdy z subfunduszy posiada inna politykę inwestycyjną a co za tym idzie samo ryzyko jest też dużo lepiej zdywersyfikowane. Stopa zwrotu funduszu głównego będzie zależała od stóp zwrotu subfunduszy ważonych ich udziałem w aktywach. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.

Czym jest Umbrella Fund znaczenie w Słownik fundusze U .