zastawny lt co to znaczy

Co znaczy List zastawny? Definicja wartościowy o stałym zazwyczaj oprocentowaniu, będący.

Czy przydatne?

Co to jest List zastawny

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Papier wartościowy o stałym zazwyczaj oprocentowaniu, będący przedmiotem obrotu giełdowego, stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy oraz wypłacenia - w przewidzianych umową terminach i wysokości - odsetek od tej sumy. Emisja listów zastawnych, gwarantowanych własnym majątkiem, jest źródłem gromadzenia przez bank hipoteczny kapitałów, pożyczanych następnie inwestorom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pod zastaw hipoteczny.

Czym jest List zastawny znaczenie w Słownik gieldowe L .