london inter bank offer rate co to znaczy

Co znaczy London Inter Bank Offer Rate (LIBOR)? Definicja procentowa depozytów na rynku.

Czy przydatne?

Co to jest London Inter Bank Offer Rate (LIBOR)

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Stopa procentowa depozytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych przez podmioty gospodarcze; procent, za jaki dany bank londyński gotów jest przekazać depozyt innemu bankowi, czyli oferuje depozyt.

Czym jest London Inter Bank Offer Rate znaczenie w Słownik gieldowe L .