mc/s market capitalization co to znaczy

Co znaczy MC/S (ang. market capitalization/ sales)? Definicja obliczany poprzez podzielenie.

Czy przydatne?

Co to jest MC/S (ang. market capitalization/ sales)

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Wskaźnik obliczany poprzez podzielenie wartości rynkowej firmy przez przychody ze sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. Im niższa wartość wskaźnika tym większy udział przychodów firmy w jej wartości rynkowej.

Czym jest MC/S (ang. market znaczenie w Słownik gieldowe M .