nadwyżka sprzedaży systemie co to znaczy

Co znaczy Nadwyżka sprzedaży (w systemie kursu jednolitego)? Definicja Informacja podana obok kursu.

Czy przydatne?

Co to jest Nadwyżka sprzedaży (w systemie kursu jednolitego)

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Informacja podana obok kursu papieru wartościowego wraz z wyrażonym w procentach wskaźnikiem informującym, w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w sytuacji rynku zrównoważonego zlecenia sprzedaży z limitem ceny równym ustalonemu kursowi.

Czym jest Nadwyżka sprzedaży (w znaczenie w Słownik gieldowe N .