deliverable forward co to znaczy

Co znaczy NDF (ang. Non Deliverable Forward)? Definicja Instrument rynku międzybankowego polegający.

Czy przydatne?

Co to jest NDF (ang. Non Deliverable Forward)

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Instrument rynku międzybankowego polegający na zawarciu zakładu o przyszłe kształtowanie się cen instrumentów bazowych, w tym przypadku kursu walutowego. Strony NDF-u ustalają kurs terminowy, który będzie podstawą rozliczenia przyszłych różnic kursowych.

Czym jest NDF (ang. Non Deliverable znaczenie w Słownik gieldowe N .