obligacja co to znaczy

Co znaczy Obligacja? Definicja papieru wartościowego przynoszący posiadaczowi z góry określony.

Czy przydatne?

Co to jest Obligacja

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Rodzaj papieru wartościowego przynoszący posiadaczowi z góry określony dochód. Stanowi dowód wierzytelności stwierdzający prawo posiadacza obligacji do otrzymania od wystawcy tej obligacji w określonym terminie i trybie zwrotu pożyczki (wykupu obligacji) oraz określonego dochodu w postaci odsetek lub premii.

Czym jest Obligacja znaczenie w Słownik gieldowe O .