wolny rynek co to znaczy

Co znaczy Rynek wolny? Definicja rynku giełdowego, na którym mogą być notowane spółki dopuszczone.

Czy przydatne?

Co to jest Rynek wolny

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Segment rynku giełdowego, na którym mogą być notowane spółki dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków do-puszczenia do rynku podstawowego i równoległego

Czym jest Rynek wolny znaczenie w Słownik gieldowe R .