portfelowa teoria co to znaczy

Co znaczy Teoria portfelowa? Definicja ilościowej analizy rynku, która zakłada, że inwestorzy przy.

Czy przydatne?

Co to jest Teoria portfelowa

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Nazwa ilościowej analizy rynku, która zakłada, że inwestorzy przy podejmowaniu decyzji na rynkach kapitałowych sugerują się oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem (wyrażonym za pomocą odchylenia standardowego). Wybierają oni portfele o najwyższej stopie zwrotu przy danym poziomie ryzyka.

Czym jest Teoria portfelowa znaczenie w Słownik gieldowe T .