wskaźnik stopa dywidendy co to znaczy

Co znaczy Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy? Definicja który informuje nas jaki jest procentowy udział.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy

Obszar inwestycyjny: gieldowe.

Definicja: Wskaźnik, który informuje nas jaki jest procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję; iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i średniej wartości rynkowej spółki w badanym okresie.

Czym jest Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy znaczenie w Słownik gieldowe W .