indos co to znaczy

Co znaczy Indos? Definicja Przeniesienie praw własności wynikających z czeku, weksla, konosamentu.

Czy przydatne?

Co to jest Indos

Obszar inwestycyjny: gospodarcze.

Definicja: Przeniesienie praw własności wynikających z czeku, weksla, konosamentu, dowodu składowego. Osoba przekazująca swoje prawa do otrzymania określonych wartości nazywana jest indosantem, a osoba, na której prawa te przeniesiono - indosantariuszem. Indos dokonywany jest na samym dokumencie lub na doklejonej na niego kartce, tzw. przedłużniku. Rozróżnia się indos imienny, tj. na określoną osobę i na okaziciela - indos in blanco.

Czym jest Indos znaczenie w Słownik gospodarcze I .