rentowności krzywa co to znaczy

Co znaczy Krzywa rentowności? Definicja na którym poziom rentowności jest odłożony na osi pionowej.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa rentowności

Obszar inwestycyjny: gospodarcze.

Definicja: Wykres, na którym poziom rentowności jest odłożony na osi pionowej, a termin wymagalności na osi poziomej. Krzywa rentowności jest rosnąca jeśli stopy zwrotu długoterminowe są wyższe od stóp krótkookresowych. Krzywa rentowności może być malejąca lub odwrócona.

Czym jest Krzywa rentowności znaczenie w Słownik gospodarcze K .