narodowy bank polsk co to znaczy

Co znaczy Narodowy Bank Polsk (NBP)? Definicja Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej.

Czy przydatne?

Co to jest Narodowy Bank Polsk (NBP)

Obszar inwestycyjny: gospodarcze.

Definicja: Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej, którego działalność jest prowadzona w granicach naszego kraju. Podstawowym celem MBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu. Do zadań NBP należy także organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie.

Czym jest Narodowy Bank Polsk (NBP znaczenie w Słownik gospodarcze N .