gotówkowy rynek co to znaczy

Co znaczy Rynek gotówkowy? Definicja w którym można zakupić towary rzeczywiste, np. elewator.

Czy przydatne?

Co to jest Rynek gotówkowy

Obszar inwestycyjny: gospodarcze.

Definicja: Miejsce, w którym można zakupić towary rzeczywiste, np. elewator zbożowy, bank, itp. W miejscu tym określane są ceny gotówkowe za towar rzeczywisty, który można dostarczyć natychmiast. Kontrakt forwardowy jest takim kontraktem gotówkowym, w którym sprzedawca zgadza się dostarczyć określony towar gotówkowy do nabywcy w przyszłości. Kontrakt forwardowy, w przeciwieństwie do kontraktów futures jest negocjowany osobiście i niestandaryzowany.

Czym jest Rynek gotówkowy znaczenie w Słownik gospodarcze R .