woli oświadczenie co to znaczy

Co znaczy Oświadczenie woli? Definicja Oświadczeniem woli, w rozumieniu prawa cywilnego, jest takie.

Czy przydatne?

Co to jest Oświadczenie woli

Obszar inwestycyjny: konta.

Definicja: Oświadczeniem woli, w rozumieniu prawa cywilnego, jest takie zachowanie się człowieka (które może być również przypisywane osobie prawnej), które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) wywołania skutku prawnego, tj. ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego.

Czym jest Oświadczenie woli znaczenie w Słownik konta O .