token co to znaczy

Co znaczy Token? Definicja jest urządzeniem zabezpieczającym operacje dokonywane przez internet. To.

Czy przydatne?

Co to jest Token

Obszar inwestycyjny: konta.

Definicja: Token jest urządzeniem zabezpieczającym operacje dokonywane przez internet. To generator haseł jednorazowych, wyświetlanych w formie ciągu cyfr, który zmienia się co 60 sekund. Dana kombinacja cyfr jest ważna jedynie przez czas jej wyświetlania. Ciąg cyfr jest funkcją tajnego klucza zapisanego w karcie oraz aktualnego czasu. System internetowy potrafi ustalić poprawność ciągu cyfr wygenerowanego przez token. Zegary tokena zsynchronizowane są z serwerem banku. Oprócz tokena, zabezpieczeniem transakcji internetowych są karty kodów jednorazowych lub indywidualnie przydzielone przez bank hasła.

Czym jest Token znaczenie w Słownik konta T .